Tietoa ELY-keskuksesta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä

ELY-keskus edistää
– yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa ja osaamista
– liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta
– hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä
– maahanmuuttoa, maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä alueilla.

ELY-keskus
– ohjaa alueen työ- ja elinkeinotoimistoa
– valvoo yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa

Yhteystietoja

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu
P. 0295 038 000
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/pohjois-Pohjanmaa